Som nog en del känner till så finns det inom tyngdlyftningen två olika discipliner, nämligen ryck och stöt. Ryck innebär att man lyfter stången från golvet med bägge armarna och sedan ”rycker” upp stången över huvudet. Stöt är ett lyft som kan delas in i två moment. Först lyfts stången upp i höjd med axlarna […]