Som nog en del känner till så finns det inom tyngdlyftningen två olika discipliner, nämligen ryck och stöt.

tyngdlyftningRyck innebär att man lyfter stången från golvet med bägge armarna och sedan ”rycker” upp stången över huvudet. Stöt är ett lyft som kan delas in i två moment. Först lyfts stången upp i höjd med axlarna och bröstet och därefter ”stöts” stången upp ovanför huvudet där den med sträckta armar skall hållas kvar tills dess att domarna gör klartecken att släppa stången.

Vid tävling har man tre försök på sig i varje disciplin oavsett om man klarar eller inte. Vill man höja stångens vikt måste man göra detta med minst 1 kg. Vid varje lyft har man en minut på sig att påbörja lyftet.

När alla sex lyft är genomförda lägger man ihop det bästa rycklyftet och det bästa stötlyftet till ett sammanlagt resultat, där den lyftare med det bästa resultatet vinner. Skulle två lyftare hamna på samma resultat vinner den som väger minst.

Sedan ett antal år tillbaka är ryck och stöt de discipliner som generellt gäller vid tyngdlyftningstävlingar, dock har det inte alls varit så. Exempelvis vid OS i Aten 1896 hade man en tävling i enhandslyft och en i tvåhandslyft.